Η καθυστερημένη ήβη είναι μια διαταραχή της εφηβείας που δεν οφείλεται συνήθως σε παθολογικά αίτια. Τις περισσότερες φορές σχετίζεται με οικογενείς παράγοντες, ενώ πιο σπάνια μπορεί να οφείλεται σε όγκους, ενδοκρινοπάθειες, σύνδρομα (Klinefelter) ή χρόνια νοσήματα που επηρεάζουν την λειτουργία του υποθαλάμου και της υπόφυσης ή την ανάπτυξη των γονάδων.

Πότε παρουσιάζει καθυστερημένη ήβη ένα παιδί;

Για να κατατάξουμε ένα παιδί σε αυτή την κατηγορία σημαίνει πως:

  1. είναι κορίτσι που έχει περάσει τα 13 και δεν παρουσιάζει ανάπτυξη των μαστών
  2. είναι κορίτσι που έχει περάσει τα 16 και δεν έχει περίοδο
  3. είναι αγόρι που έχει περάσει τα 14 και δεν παρουσιάζει ανάπτυξη του μεγέθους των γεννητικών οργάνων

Πώς θα διαγνωστεί η καθυστερημένη ήβη;

Για να διαγνωστεί η καθυστερημένη ήβη ο ενδοκρινολόγος θα εκτιμήσει το οικογενειακό ιατρικό ιστορικό και θα ζητήσει να γίνει ορμονικός έλεγχος και έλεγχος οστικής ηλικίας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και εξέταση χρωμοσωμάτων (καρυότυπος).

Πώς αντιμετωπίζεται η καθυστερημένη ήβη;

Στόχος του γιατρού είναι να αντιμετωπίσει την αιτία που προκάλεσε αυτή τη διαταραχή εφηβείας. Όταν για παράδειγμα το παιδί αντιμετωπίζει κάποια χρόνια πάθηση, η θεραπεία στοχεύει εκεί. Όταν υπάρχει ορμονική διαταραχή, ο γιατρός θα συστήσει ορμονική υποκατάσταση. Εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι αποτελεί η συστηματική παρακολούθηση του παιδιού από τον ενδοκρινολόγο.