Οι όζοι θυρεοειδούς ανήκουν στις ανατομικές παθήσεις του θυρεοειδούς αδένα. Είναι μικροί και στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, καλοήθεις. Επειδή δεν επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του θυρεοειδή, είναι ασυμπτωματικοί και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί. Μπορούν να εμφανιστούν σαν μια ψηλαφητή μάζα ή να δημιουργήσουν πίεση στην περιοχή. Είναι αρκετά σπάνιο να προκληθεί πόνος ή δυσκολία στην κατάποση λόγω των όζων.

Πώς μπορούν να διαγνωστούν οι όζοι θυρεοειδούς;

Οι όζοι θυρεοειδούς πιο συχνά ανιχνεύονται κατά τη διάρκεια υπερηχογραφήματος για τον έλεγχο της θέσης και της μορφολογίας του θυρεοειδή αδένα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτούν επιπρόσθετο έλεγχο. Εάν είναι μονήρης ή το μέγεθός τους ξεπερνά το 1 cm, ο ενδοκρινολόγος μπορεί να ζητήσει να γίνει παρακέντηση του όζου.

Πώς αντιμετωπίζονται οι όζοι θυρεοειδούς;

Εφόσον διαπιστωθεί πως ένα παιδί έχει όζους, θα χρειαστεί να γίνει ένας πλήρης έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας και ίσως θα λάβει φαρμακευτική αγωγή ορμονικής υποκατάστασης. Φυσικά είναι καλό να παρακολουθείται τακτικά από τον ενδοκρινολόγο, για να ελέγχονται τυχόν μεταβολές στο μέγεθος ή την μορφολογία των όζων. Βέβαια οι πιθανότητες αύξησης του μεγέθους τους είναι πολύ μικρές. Εάν υπάρξει υποψία κακοήθειας τότε αφαιρείται όλος ο θυρεοειδής αδένας μέσω χειρουργικής επέμβασης.