Στο νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ πραγματοποιείται τεστ διέγερσης με χορήγηση LHRH ενδοφλέβια.