Το υψηλό ανάστημα αποτελεί μια διαταραχή αύξησης η οποία σε αντίθεση με το χαμηλό ανάστημα συνήθως δεν προβληματίζει τους γονείς. Για να ελέγξουμε την φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών συμβουλευόμαστε της καμπύλες ανάπτυξης που χωρίζονται σε εκατοστιαίες θέσεις και φανερώνουν το ρυθμό ανάπτυξης του παιδιού (ύψος, βάρος) ανάλογα με την ηλικία του. Για να κατατάξουμε το παιδί στην ομάδα υψηλού αναστήματος σημαίνει πως το ύψος του ξεπερνά την 97η εκατοστιαία θέση.

Σε ποιες αιτίες μπορεί να οφείλεται το υψηλό ανάστημα;

Το υψηλό ανάστημα μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες (οικογενείς). Δηλαδή το παιδί να αναπτύσσεται με φυσιολογικό ρυθμό και να εισέλθει κανονικά στην εφηβεία, απλά το τελικό του ύψος να επηρεαστεί από κληρονομικούς παράγοντες (ψηλοί γονείς). Καθοριστικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει και η πρώιμη ήβη, κάνοντας ένα παιδί να ψηλώσει αρκετά και απότομα. Σε αυτή την περίπτωση το τελικό ανάστημα του παιδιού μπορεί να είναι χαμηλό.

Φυσικά το υψηλό ανάστημα μπορεί να οφείλεται και σε παθολογικούς παράγοντες όπως είναι οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, οι ενδοκρινοπάθειες, η παχυσαρκία, γενετικές διαταραχές ή η υπερβολική παραγωγή αυξητικής ορμόνης.

Πώς διαγιγνώσκεται το παθολογικό υψηλό ανάστημα;

Ο ενδοκρινολόγος θα εξετάσει το οικογενειακό ιστορικό, το στάδιο της εφηβείας στο οποίο βρίσκεται το παιδί με υψηλό ανάστημα και θα ζητήσει να γίνουν: ακτινογραφία άκρας χειρός, ορμονικός έλεγχος, μέτρηση των επιπέδων της αυξητικής ορμόνης και απεικονιστικός έλεγχος της υπόφυσης.

Ποια η θεραπεία για το υψηλό αναστήμα;

Μέσα από τα αποτελέσματα των εξετάσεων ο ενδοκρινολόγος θα διαπιστώσει την αιτία που προκάλεσε το υψηλό ανάστημα και θα καθορίσει την μέθοδο θεραπείας. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πως αν το υψηλό ανάστημα οφείλεται σε υπερθυρεοειδισμό θα αντιμετωπιστεί με φαρμακευτική αγωγή.

Στο νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί τμήμα Παιδικού – Εφηβικού Διαβήτη με υπεύθυνο τον Παιδίατρο – Ενδοκρινολόγο Νικόλαο Κεφαλά. Η ομάδα του τμήματος απαρτίζεται από νοσηλευτές, παιδοενδοκρινολόγο – διαβητολόγο, ψυχολόγο και κλινικό διαιτολόγο – διατροφολόγο, οι οποίοι αναλαμβάνουν να νοσηλεύσουν, να στηρίξουν και να εκπαιδεύσουν παιδιά  με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, τόσο στην αρχική διάγνωση όσο και στην μετέπειτα πορεία.