Παχυσαρκία

Με τον όρο παχυσαρκία περιγράφουμε την υπερβολική συσσώρευση [...]