Υψηλό ανάστημα

Το υψηλό ανάστημα αποτελεί μια διαταραχή αύξησης η [...]