Χαμηλό ανάστημα

Το χαμηλό ανάστημα και γενικά η ανάπτυξη του [...]